بهترین وب عکسها و مطالب جالب بهترین ها و جدیدترین های اینترنت http://behtarinweb.mihanblog.com 2020-04-01T10:46:16+01:00 text/html 2010-12-29T19:05:25+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی من http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2826 <P>سلام</P> text/html 2010-12-25T20:15:45+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی بلندترین بادگیر جهان http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2825 ادامه text/html 2010-12-25T19:47:23+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی مسن ترین درخت جهان http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2824 ادامه text/html 2010-12-25T19:10:19+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی نارین قلعه، قدیمی‌ترین بنای خشتی جهان http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2823 <P>ادامه</P> text/html 2010-12-24T12:32:07+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی سوتی های جالب و خنده دار http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2822 <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/uzopvqb43qjhhfzyxcn.jpg" width=367 height=289></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/3qxvdyme1475g0766vh.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/aez8g8y4t5dvpvlnvj3l.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/b1jwr5qnw1gfesyc1f6y.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/w6u39ask21kibv1q7eb9.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/0k7ltzojwwp6w0yrg5a.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/zp4cwgmnfw766bp3skm5.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/g0x054bx9f6eqdkyt4c4.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <TABLE style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt" border=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl><FONT size=2 face=Tahoma> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>___________________________________________________________</P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-12-24T11:08:11+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی داستان جدید روباه و کلاغ . جالبه http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2821 <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><IMG src="http://up.iranblog.com/images/41pe06nfxudn3z9wb451.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>کلاغ پیری تکه پنیری دزدید و روی شاخه درختی نشست.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>روباه گرسنه ای که از زیر درخت می گذشت، بوی پنیر شنید، به طمع افتاد و رو به کلاغ گفت:</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>ای وای تو اونجایی!<BR>می دانم صدای معرکه ای داری!<BR>چه شانسی آوردم!<BR>اگر وقتش را داری کمی برای من بخوان …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl><BR>کلاغ پنیر را کنار خودش روی شاخه گذاشت و گفت:</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>این حرفهای مسخره را رها کن!<BR>اما چون گرسنه نیستم حاضرم مقداری از پنیرم را به تو بدهم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>روباه گفت:</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>ممنونت می شوم ، بخصوص که خیلی گرسنه ام ، اما من واقعاً عاشق صدایت هم هستم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>کلاغ گفت:</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>باز که شروع کردی!<BR>اگر گرسنه ای جای این حرفها دهانت را باز کن، از همین جا یک تکه می اندازم که صاف در دهانت بیفتند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>روباه دهانش را باز باز کرد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>کلاغ گفت :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>بهتر است چشم ببندی که نفهمی تکه بزرگی می خواهم برایت بیندازم یا تکه کوچکی.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>روباه گفت :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>بازیه ؟! خیلی خوبه ! بهش میگن بسکتبال .</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>خلاصه … بعد روباه چشمهایش را بست و دهان را بازتر از پیش کرد و کلاغ فوری پشتش را کرد و فضله ای کرد که صاف در عمق حلق روباه افتاد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>روباه عصبی بالا و پایین پرید و تف کرد :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>بی شعور ، این چی بود !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>کلاغ گفت :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>کسی که تفاوت صدای خوب و بد را نمی داند، تغاوت پنیر و فضله را هم نباید بفهمد.<BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; CLEAR: both; PADDING-TOP: 15px" dir=rtl>&nbsp;</P> text/html 2010-12-24T07:00:20+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی ..:: سه نکته مهم در موفقیت ::.. http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2820 <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #333399"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای موفقیت در کار و زندگی، باید سه چیز را به یاد داشته باشید و به آن عمل کنید:<BR><BR>اول آنکه بدانید چه می خواهید و همواره تصویر واضح و روشنی از هدف خود داشته باشید.<BR>دوم هوشیار باشید و تمام توجه و حواس خود را به کار گیرید تا بدانید چه کارهایی انجام می دهید و به چه نتایجی می رسید.<BR>سوم در مقابل کارهایی که انجام می دهید و نتایجی که به دست می آورید،آنقدر انعطاف داشته باشید و تغییرات لازم را اعمال کنید تا سرانجام به خواسته خود برسید.</SPAN></SPAN></SPAN></P><BR> text/html 2010-12-24T05:18:25+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی ..:: آیا می دانستید که (قسمت 04) ::.. http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2819 <TABLE border=0 width="100%" align=center> <TBODY> <TR> <TD><BR></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" href="http://rangaranggroup.com/" target=_blank alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ"><IMG title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" border=1 alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" src="http://blog.salazarpackaging.com/wp-content/uploads/green-question-mark.jpg"><FONT color=#0000cc> </FONT></A> <P dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">آیا میدانستید که</SPAN> طولانی ترین لباس عروس دنیا به طول ۱۰ متر است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> جلیقه ضد گلوله، ضد آتش، برف‌پاك‌كن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> تمامی خرس‌های قطبی چپ ‌دست هستند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> فیل ها تنها جانورانی هستند كه قادر به پریدن نیستند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> بطور متوسط، مردم آنقدر از عنكبوتها میترسند كه نمیتوانند آنها را بكشند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> مورچه همیشه بر روی سمت راست بدن خود سقوط میكند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>صندلی الكتریكی توسط یك دندانپزشك اختراع شد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> استفاده از هدفون در هر ساعت باكتریهای موجود در گوش را تا ۷۰۰ برابر افزایش میدهد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> نظیر اثرانگشت، اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک می‌زنند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> انسان‌های راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از چپ دست‌ها عمر می‌کنند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمی‌شود ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست می‌افتند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> هر انسانی در طول زندگی‌اش به طور میانگین ۸ عنکبوت را در حال خواب می‌خورد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> گربه ماهی بیش از ۲۷۰۰۰ عضو چشایی دارد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوخت فقط ۱۵ متر حرکت می‌کند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> از بین بیش از 5000 گروه فعال فارسی در یاهو، <A style="TEXT-DECORATION: none" title="کلیک کنید" href="http://persian-star.net/" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="COLOR: #000000">پرشیـن استار</SPAN></A> جزء 10 گروه برتر ایران است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> هر آمریکایی به طور میانگین ۲ کارت اعتباری دارد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> حشراتی مانند مورچه و زنیور هم دیکتاتوری دارند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> اگر اکسیژن هوا بیشتر بود حشرات بزرگتر و یک سنجاقک به اندازه یک شاهین میشد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>سریع ترین جت دنیا دارای سرعت ۳۶۰۰ کیلومتر است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> خطر ابتلا به آنفلوانزای مرغی ۱ بر ۱۰۰ میلیون میباشد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> دروان حاملگی کرگدن به ۴۹۰ روز است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> پستانداران بغیر از انسان و میمون، رنگها را بدرستی تشخیص نمیدهند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> مونالیزا فاقد ابرو میباشد زیرا در دوران رنسانس تراشیدن ابرو مد بوده است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> تقریبا نیمی از كل نشریات جهان در دو كشور آمریكا و كانادا منتشر میگردند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> نوشابه های زرد رنگ زیانبارتر از نوشابه های سیاه رنگ هستند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>شش چپ اندكی از شش راست كوچكتر است تا فضای كافی برای قرارگیری قلب فراهم آید ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی میباشد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر میباشد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> جمعیت میمون های هند بالغ بر ۵۰ میلیون می باشد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> تعداد چشمان عقربها به ۱۲ عدد میرسد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و كافئین است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> فاصله سطح كره زمـیـن تـا مـركز آن حدود ۶۳۷۰ كیلومتر است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> اغلب ماتیكها حاوی فلسهای ماهی میباشند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> دارچین بسیار کشنده است و اگر به صورت وریدی به انسان تزریق شود باعث مرگ میشود ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> فقط یک نفر از ۱ میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر می‌کند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> عمومی ترین نام در دنیا محمد است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> بلندترین زن دنیا ۲۳۶ سانتی متر قد دارد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> در دنیا از هر ۵ نفر ۴ نفر موهایش تیره میباشد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> خرس كوالا هرگز آب نمی‌نوشد و آب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می‌كند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>دریاچه بایکال کهنسالترین دریاچه دنیا است، قدمت آن به ۷۰ میلیون سال میرسد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>اسكیمو‌ها هم از یخچال استفاده می‌كنند، منتها برای محافظت غذا در مقابل یخ زدن ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>در تایوان بشقاب‌های گندمی درست می‌شود و افراد بعد از خوردن غذا، بشقابشان را هم می‌خورند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> دلفین‌ها هم مانند گرگ‌ها هنگام خواب یك چشمشان را باز می‌گذارند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>حرف E بیشتر از تمام حروف انگلیسی، در كلمات بكار می‌رود در حالیكه حرف Q كمترین كاربرد را دارد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> یک گالن روغن سوخته، می‌تواند تقریبا یک میلیون گالن آب تمیز را آلوده کند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> داغ ترین نقطه کره زمین در "دالول" اتیوپی است. در این منطقه در یک روز عادی دمای هوا در سایه به 94 درجه فارنهایت می رسد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>نظیر اثر انگشت اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>حس بویای مورچه برابر با حس بویای سگ است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>اعصابی که در بدن شما وجود دارد به اندازه فاصه زمین تا ماه است ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که </SPAN>در انگلیس قدیم قانون بود که شما نباید همسرتان رابا چیزی ضخیمتر از شصتتان بزنید ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> کتاب رکودهای گینس، رکورددار دزدیده شدن از کتابخانه های عمومی می باشد ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه 8 دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> دوئل در پاراگوئه آزاد است به شرطی که طرفین خون خود را بر گردن بگیرند ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> هر بار که یک تمبر را میلیسید 10.1 کالری انرژی مصرف می‌کنید ؟<BR><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR>آیا میدانستید که</SPAN> زمین در آغاز پیدایش خود 2000 بار بزرگتر از حجم کنونی خود را داشته است ؟</STRONG></SPAN></SPAN></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-12-17T17:10:21+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی امام سجّاد(ع) از دیدگاه اهل سنّت2 http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2818 <H3>گوشه ای از فضایل و احوالات</H3> <H3>احترام به مادر</H3> <P>ابن خلّکان می نویسد: با این که مادر وی کنیز بوده، زین العابدین بسیار به ایشان محبت و نیکی می کرد تا آنجا که به ایشان گفتند: تو برترین مردمی هستی که به مادرت نیکی می کنی ولی چرا با وی سر یک سفره نمی نشینی؟ وی در پاسخ گفت: «از آن می هراسم که لقمه ای را برداشته و مادرم به آن نظر داشته باشد.»79</P> <H3>عبادت وی</H3> <P>مالک بن انس می گوید: علی بن حسین در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند تا این که از دنیا رحلت کرد. لذا به ایشان «زین العابدین» می گویند.80</P> <P>ابن عبد ربّه می نویسد: هنگامی که علی بن حسین آماده نماز می شد، لرزه عجیبی وجودش را فرا می گرفت. از ایشان در این باره سؤال شد، فرمود: «وای بر شما! آیا می دانید که من در برابر چه کسی می خواهم بایستم و در برابر چه کسی می خواهم مناجات کنم؟!»81</P> <P>ابی نوح انصاری می گوید: روزی منزل علی بن حسین در حالی که وی در حال سجده بود، آتش گرفت؛ مردم به وی می گفتند: یابن رسول اللّه! آتش. ولی ایشان سر از سجده برنداشت تا آتش را خاموش کردند. به وی گفتند: چرا خود را نجات ندادی؟ فرمود: «آتش جهنّم مرا از این کار بازداشت.»82</P> <P>ابن سعد می نویسد: هنگام وضو گرفتن رنگ چهره اش زرد می شد. علت امر از ایشان سؤال شد، فرمود: «آیا می دانید در برابر چه کسی می خواهم بایستم؟!»83</P> <P>مالک بن انس می گوید: هنگامی که علی بن حسین احرام می بست، لبیّک اللّهمّ لبیّک را قرائت کرد و در همان لحظه، بیهوش شده و از مرکب خود به زمین افتاد.84</P> <P>امام باقر علیه السلام می فرماید: پدرم در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند. هنگام وفات گریان بود، به او گفتم: چرا گریه می کنید؟ پدرم فرمود: «ای فرزند! در روز قیامت هیچ ملک مقرّبی و هیچ نبیّ مرسلی باقی نمی ماند مگر این که خواست و مشیّت خداوند بر آنها حاکم است؛ اگر بخواهد، عذاب می کند و اگر بخواهد، می بخشد.»85</P> <P>همچنین امام باقر علیه السلام می فرماید: هنگامی که سخن از مرگ و آخرت به میان می آمد، پدرم آنقدر گریه می کرد که از گریه ایشان تمامی اطرافیان می گریستند.86</P> <P>طاووس می گوید: شنیدم علی بن حسین در سجده چنین می گفت: عُبَیدُکَ بفنائک مسکینک بفنائک فقیر یاربّ سائلک بفنائک. </P> <P>طاووس می گوید: این جملات را حفظ کردم و هرگاه به مشکلی بر می خوردم و این دعا را می خواندم، مشکلم حل می شد.87</P> <P>زید بن اسلم می گوید: یکی از دعاهای علی بن حسین این است که: «خداوندا! مرا به خودم وامگذار و مرا به خلق خود وامگذار که ذلیلم می کنند.»88</P> <H3>کمک به فقرا</H3> <P>ابو حمزه ثمالی می گوید: علی بن حسین شبانه مقداری غذا بر دوش خود گذاشته و در تاریکی شب به صورت مخفیانه به فقرا می رساند و می فرمود: «صدقه ای که در تاریکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند.»89</P> <P>امام باقر علیه السلام می فرماید: پدرم دو مرتبه اموالش را در راه خدا داد و می فرمود: «خداوند، مؤمن گنه کارِ پشیمان را دوست دارد.»90</P> <P>محمد بن اسحاق می گوید: مردم مدینه زندگی می کردند و نمی دانستند معاش آنها از کجا تأمین می شود؛ اما با رحلت علی بن الحسین غذای شبانه آنان قطع شد.91</P> <P>شیبة بن نعامة می گوید: بعد از وفات علی بن حسین فهمیده شد 100 خانوار را در مدینه اداره می کرد.92 با این حال، امام سجاد علیه السلام یک درهم نیز از بیت المال برای خود استفاده نمی کرد.93</P> <P>عمر بن ثابت می گوید: هنگامی که علی بن حسین رحلت کرد، روی کمر آن حضرت پینه های زیادی بر اثر حمل غذا برای فقرا دیده شد.94</P> <H3>حلم و کرم</H3> <P>عبدالرّزاق می گوید: کنیز علی بن حسین در هنگام شستن دست امام، ناگهان ظرف آب از دستش به صورت حضرت افتاد. امام با حالت ناراحتی به کنیز نگاه کرد، کنیز گفت: خداوند متعال می فرماید: «والکاظمین الغیظ» امام فرمود: خشم خود را فرو بردم. کنیز در ادامه گفت: «والعافین عن النّاس»امام فرمود: خداوند تو را ببخشد. کنیز در ادامه گفت: «واللّه یحبّ المحسنین»امام فرمود: برو تو آزاد هستی.95</P> <H3>به یاد کربلا</H3> <P>امام باقر علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره بسیار گریستن وی سؤال شد، فرمود: «مرا ملامت نکنید، یعقوب علیه السلام یکی از فرزندانش از او دور شد، آنقدر در فراق وی (یوسف) گریست تا چشمانش سفید شد در حالی که نمی دانست زنده است یا مرده؛ اما من دیدم چهارده نفر از اهل بیت ما را در ظهر عاشورا ذبح می کردند، آیا ناراحتی و اندوه آنان از قلب من بیرون خواهد رفت؟!»96</P> <H3>نتیجه</H3> <P>آنچه که از میان اقوال و نظرات گوناگون اهل تسنّن پیرامون امام سجاد علیه السلام مطرح شده، ایشان یکی از شخصیت های بی نظیر و برجسته فقهی، اخلاقی در دوران خویش بوده که این نکته در کلام شمس الدّین ذهبی کاملاً مشهود است. وی امام را به خاطر جایگاه والای علمی، اخلاقی، تدبیر و دوراندیشی، مستحقّ امامت و زعامت امر مسلمین می داند: «و کان له جلالة عجیبة و حُقّ له واللّه ذلک فقد کان اهلاً للامامة العظمی لشرفه و سؤدده و علمه و تألّهه و کمال عقله.»97</P> text/html 2010-12-17T16:15:19+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی امام سجّاد(ع) از دیدگاه اهل سنّت 1 http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2817 <DIV class=ArticleTitle>امام سجّاد(ع) از دیدگاه اهل سنّت</DIV><?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD align=justify> <P class=TxtCls1 align=justify> <P>یکی از وظایفی که بر عهده شیعیان نهاده شده، «شناخت پیشوا و رهبر» می باشد. در یک نگاه کلّی دو راه برای شناخت امام وجود دارد: از دیدگاه احادیث اهل تشیّع و از دیدگاه احادیث اهل تسنّن. در این نوشتار سعی شده از دیدگاه اهل سنّت گوشه ای از شخصیت ممتاز امام زین العابدین علیه السلام به پیشگاه شما سروران گرامی تقدیم شود.</P> <H3>در یک نگاه</H3> <P>«ذهبی» دودمان آن حضرت را این گونه می نویسد: علی فرزند حسین فرزند علی بن ابی طالب فرزند عبد المطلب فرزند هاشم فرزند عبد مناف می باشد.1</P> <P>کنیه ایشان ابوالحسن، ابوالحسین، ابو محمّد و ابو عبداللّه است.2</P> <P>لقب ایشان زین العابدین، سجّاد، هاشمی، علوی، مدنی، قرشی، علی اکبر3 و برخی ایشان را علی اصغر4 دانسته اند.</P> <P>به ایشان «ابن الخیرتین» نیز می گویند، به خاطر این که پیغمبر فرمود: خداوند متعال از میان بندگان خود، دو گروه را برگزیده است؛ از میان عرب، قریش و از عجم، فارس را برگزید.5 پدر بزرگوار امام سجّاد از قریش و مادر ایشان از ایران می باشد، لذا به ایشان فرزند دو خیر می گویند. </P> <P>«ذوالثَّفنات» لقب دیگری است که به آن حضرت داده اند. چرا که ایشان بر اثر عبادت و نماز بسیار، جایگاه های سجده اش همانند زانوی شتر پینه بسته بود.6</P> <P>پدر بزرگوارش حسین بن علی و مادرش دختر یزدگرد سوم می باشد. در نام مادرش اختلاف است برخی ایشان را سلاّفه، سلاّمه، غزاله و شاه زنان نامیده اند.7</P> <P>آن حضرت در سال 38 هجری در مدینه به دنیا آمد و در دوران خلافت ولید بن عبدالملک به شهادت رسیده و بدن مطهّرش در قبرستان بقیع کنار قبر عموی گرامی اش امام حسن مجتبی به خاک سپرده شد.8 در سال شهادت وی میان مورّخان اختلاف است؛ برخی سال شهادت را 929، 9310، 9411، 9512، 9913 و 10014 هجری می دانند.</P> <P>سالی که امام در آن رحلت نمود را سال «سَنَةُ الفقهاء» نامیدند به دلیل این که در این سال بسیاری از فقهای مدینه رحلت کردند.15</P> <P>امام سجاد از لحاظ طبقه رجال حدیث، از تابعین بوده16 و از طبقه دوم17 می باشد ولی برخی ایشان را از طبقه سوم می دانند.18</P> <P>جایگاه علمی و حدیثی ایشان بدین صورت است که تمام صحاح ششگانه (صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الصحیح ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه) و مسانید اهل تسنّن از ایشان حدیث نقل کرده اند. بخاری در کتاب خود در ابواب تهجّد، نماز جمعه، حج و بعضی از مسائل تاریخی19 و مُسلم نیز در کتاب خود در مباحث صوم، حج و فرائض، فِتَن، ادب و سایر مسائل تاریخی از امام سجّاد علیه السلام حدیث نقل کرده اند.20</P> <P>ذهبی می نویسد: ایشان از بسیاری از بزرگان حدیث نقل کرده است: از پیامبر و امام علی بن ابی طالب به صورت مرسل، از حسن بن علی، حسین بن علی (پدرش)، عبداللّه بن عباس، صفیّه (امّ المؤمنین)، عایشه، ابو رافع. و متقابلاً افرادی چون: محمّد بن علی (امام باقر)، زید بن علی، ابو حمزه ثمالی، یحیی بن سعید، ابن شهاب زهری، زید بن اسلم و ابوالزناد از وی حدیث نقل کرده اند.21</P> <H3>امام سجّاد علیه السلام در کلام بزرگان</H3> <P>1. عبداللّه بن عباس وقتی که امام را می دید، چنین می گفت: «مرحباً بالحبیب ابن حبیب.»22</P> <P>2. سعید بن مسیّب (م 93 هـ.): «ما رأیتُ قطّ افضل من علیّ بن الحسین، ما رأیتُه ضاحکاً یوماً قطّ»23 در جای دیگر می گوید: «ما رأیتُ اورع منه».24</P> <P>3. نافع بن جُبیر (م 99 ه.): «کان علیّ بن الحسین رجلاً له فضل فی الدّین»25 و در جای دیگر خطاب به امام سجّاد علیه السلام می گوید: «انت سیّد النّاس و افضلهم».26</P> <P>4. عمر بن عبدالعزیز (م 101 ه.) بعد از رحلت امام، چنین گفت: «ذهب سراج الدّنیا و جمال الدّنیا و زین العابدین».27</P> <P>5. طاووس (م 106 ه..): «رجل صالح من اهل بیت الخیر»، «رجال صالح من اهل بیت النّبوّة» و «رجل صالح من اهل بیت طیّب».28</P> <P>6. ابوفراس فرزدق (م 110 ه.) </P> <P>در یکی از ایّام، هشام بن عبدالملک (قبل از خلافت وی) به زیارت خانه خدا آمده و قصد تبرّک جستن به حجر الاسود را داشت که بر اثر ادحام جمعیت به عقب رانده شد و با همراهان خود به گوشه ای از حرم رفته و از دور نظاره گر خیل جمعیت بوده که ناگهان دیدند امام زین العابدین علیه السلام به طرف حجر الاسود می رود و مردم به احترامِ ایشان راه را باز کرده و امام توانست حجر الاسود را استلام کند. یکی از اطرافیان هشام که از دمشق آمده بود و آن شخص را نمی شناخت، از هشام پرسید: این شخص کیست؟ هشام با این که او را می شناخت اظهار بی اطلاعی کرد. در این هنگام فرزدق گفت: من او را می شناسم و در وصف امام چنین سرود:</P> <TABLE cellSpacing=1 width="95%" align=center> <TBODY> <TR align=middle> <TD>هذا الذی تعرف البطحاء و طأته </TD> <TD>و البیت یعرفه و الحلّ و الحرم </TD></TR> <TR align=middle> <TD>هذا ابن خیر عباد اللّه کلّهم </TD> <TD>هذا التّقیّ النّقیّ الّطاهر العَلَم...29 </TD></TR></TBODY></TABLE> <P>عبدالرّحمن جامی (898 ق .) این جریان را چنین به نظم در آورده:</P> <TABLE cellSpacing=1 width="95%" align=center> <TBODY> <TR align=middle> <TD>پور عبدالملک بنام هشام </TD> <TD>در حرم بود با اهالی شام </TD></TR> <TR align=middle> <TD>می زد اندر طواف کعبه قدم </TD> <TD>لیکن از ازدحام اهل حرم </TD></TR> <TR align=middle> <TD>استلام حجر ندادش دست </TD> <TD>بهر نظاره گوشه ای بنشست </TD></TR> <TR align=middle> <TD>ناگهان نخبه نبیّ و ولی </TD> <TD>زین عُبّاد بن حسینِ علی </TD></TR> <TR align=middle> <TD>در کساء بها و حلّه نور </TD> <TD>بر حریم حرم فکند عبور </TD></TR> <TR align=middle> <TD>هر طرف می گذشت بهر طواف </TD> <TD>در صف خلق می فتاد شکاف </TD></TR> <TR align=middle> <TD>زد قدم بهر استلام حجر </TD> <TD>گشت خالی زخلق راه و گذر </TD></TR> <TR align=middle> <TD>شامی کرد از هشام سؤال </TD> <TD>کیست این، با چنین جمال و جلال </TD></TR> <TR align=middle> <TD>از جهالت در آن تعلّل کرد </TD> <TD>وز شناساییش تجاهل کرد </TD></TR> <TR align=middle> <TD>گفت: نشناسمش، ندانم کیست </TD> <TD>مدنی یا یمانی یا مکّی است </TD></TR> <TR align=middle> <TD>بوفراس، آن سخنور نادر </TD> <TD>بود در جمع شامیان حاضر </TD></TR> <TR align=middle> <TD>گفت: من می شناسمش نیکو </TD> <TD>زو چه پرسی، به سوی من کن رو </TD></TR> <TR align=middle> <TD>آن کس است این که مکّه و بطحا </TD> <TD>زمزم و بوقبیس و خیف و منا </TD></TR> <TR align=middle> <TD>حرم و حلّ و بیت و رکن حطیم </TD> <TD>ناودان و مقام ابراهیم </TD></TR> <TR align=middle> <TD>مروه مسعی صفا حجر عرفات </TD> <TD>طیبه و کوفه کربلا و فرات </TD></TR> <TR align=middle> <TD>هر یک آمد به قدر او عارف </TD> <TD>بر علوّ مقام او واقف...30 </TD></TR></TBODY></TABLE> <P>7. ابن شهاب زُهَری (م 123 یا 124 ه .) که یکی از شاگردان امام سجّاد علیه السلام می باشد، در مقاطع گوناگون از آن حضرت به بزرگی یاد می کند؛ از جمله:</P> <P>«لم اُدرِک من اهل البیت افضل من علیّ بن الحسین»،31 «ما رأیت قرشیّاً افضل من علیّ بن الحسین.»،32 «کان اکثر مجالستی مع علیّ بن الحسین و ما رأیت احداً کان افقه منه»،33 «کان علیّ بن الحسین من افضل اهل بیته و احسنهم طاعة»،34 «مارأیت قرشیّاً افضل منه ولا افقه»،35 «ما رأیت قرشیّاً اورع منه ولا افضل»،36 «ما رأیت قطّ افضل من علیّ بن الحسین»،37 «ما رأیت هاشمیّاً اعبد منه»،38 «ما رأیت هاشمیّاً افضل من علیّ بن الحسین»39 و «علیّ بن الحسین اعظم الناس علیّ منّةً».40</P> <P>8. زید بن اسلم (م 136 ه.): «ما رأیت فیهم مثل علیّ بن الحسین».41</P> <P>9. ابو حازم مدنی (م 140 ه.): «ما رأیت هاشمیّاً افضل من علیّ بن الحسین»42 «ما رأیتُ هاشمیّاً افقه من علیّ بن الحسین».43</P> <P>10. یحیی بن سعید (م 143 ه.) نیز ایشان را یکی از فقهای بنام مدینه می دانست44 و درباره آن حضرت می گفت: «افضل هاشمیّاً رأیته بالمدینه»،45 «ما رأیت هاشمیّاً قطّ افضل منه»46 و «کان افضل هاشمیّاً ادرکته».47</P> <P>11. مالک بن انس (م 179 ه.): «انَّ علیّ بن الحسین کان من اهل الفضل»48 و در جای دیگر می گوید: «لم یکن فی اهل بیت رسول اللّه مثله و هو ابن اَمَة».49</P> <P>12. محمد بن عمر واقدی (م 207 ه.): «کان من اورع النّاس و اعبدهم و اتقاهم للّه عزّوجلّ».50</P> <P>13. عتبی (228 ق.) «کان علیّ بن الحسین افضل بنی هاشم».51</P> <P>14. علی بن مدینی (م 230 ه.): «یکی از اتقیا، پرهیزکاران و پارسایان، علی بن الحسین است.»52</P> <P>15. محمد بن سعد بصری (م 230 ه.): «و کان علیّ بن الحسین ثقة مأموناً کثیر الحدیث عالیاً رفیعاً ورعاً».53</P> <P>16. ابوبکر بن برقی (م 249 ه.): «نسل الحسین کلّه مِنْ قِبَلِ ابنه علیّ الاصغر و کان افضل اهل زمانه...ما رأیت هاشمیّاً افضل منه».54</P> <P>17. عجلی (م 261 ه.) «علیّ بن الحسین مدنیٌّ تابعیٌّ ثقةٌ و کان رجلاً صالحاً».55</P> <P>18. ابن قتیبه دینوری (م 276 ه.): «و کان خیّراً فاضلاً».56</P> <P>19. ابن واضح یعقوبی (م 284 ه.): «کان افضل النّاس و اشدّهم عبادةً و کان یسمّی زین العابدین و یسمّی ایضاً ذا الثّفنات لما کان فی وجهه من اثر السّجود و کان یصلّی فی الیوم و اللیلة الف رکعة و لمّا غسل وجد علی کتفیه جُلَب کجُلبِ البعیر فقیل لأهله ما هذه الآثار؟ قالوا من حمله للطعام فی اللیل یدور به علی منازل الفقراء».57</P> <P>20. ابن عبد ربّه اندلسی (م 327 ه.): «علیّ بن الحسین کان من افضل بنی هاشم»58 و در جای دیگر، امام را به فقاهت و دانش و پرهیزکاری متّصف می کند.59</P> <P>21. ابن حبّان (م 354 ه.): «و کان من افاضل بنی هاشم، من فقهاء اهل المدینة و عبّادهم، سیّدالعابدین فی ذلک الزّمان»60 و در جای دیگر می گوید: «من فقهاء اهل البیت و افاضل بنی هاشم و عبّاد المدینة».61</P> <P>22. ابن شاهین (م 385 ه.): «علی بن الحسین، فردی ثقه و مطمئن می باشد ولی از وی (در کتب صحاح) حدیث کم نقل شده است.»62</P> <P>23. احمد بن علی بن منجویه اصفهانی (م 428 ه.): «کان من افاضل بنی هاشم و فقهاء اهل المدینة و عبّادهم».63</P> <P>24. ابو نعیم اصفهانی (م 430 ه.): «زین العابدین و منار القانتین کان عابداً وفیّاً و جواداً حفیّاً».64</P> <P>25. ابن ابی الحدید معتزلی (م 656 ه.): «کان الغایة فی العبادة»65 و در جای دیگر امام را از بزرگان و علمای بنام اهل بیت برمی شمارد.66</P> <P>26. ابو زکریا محیی الدّین نووی (م 676 ه.): «اجمعوا علی جلالته فی کلّ شی ء»67</P> <P>27. ابن خلّکان (م 681 ه.): «علیّ بن الحسین احد الائمة الاثنی عشر و من سادات التابعین...و کان من احسن الناس وجهاً و اطیبهم ارجاً».68</P> <P>28. شهاب الدّین نویری (733 ق.): «کان رحمه اللّه ثقة و رعاً مأموناً کثیر الحدیث من افضل اهل بیته و احسنهم طاعتاً».69</P> <P>29. شمس الدّین ذهبی (م748 ه.): «مناقبه کثیرة من صلواته و خشوعه و حجّه و فضله»70 و در جای دیگر می گوید: «و کان له جلالة عجیبة و حُقّ له واللّه ذلک فقد کان اهلاً للامامة العظمی لشرفه و سؤدده و علمه و تألّهه و کمال عقله».71</P> <P>30. علاء الدّین مُغْلَطای (م 762 ه.): «وله من الفضل المتعالم ما لیس لأحدٍ».72</P> <P>31. یافعی (م 768 ه.): «کان من احسن النّاس وجهاً و اطیبهم ریحاً قلت بل اطیبهم و اشرفهم ذاتاً و طبعاً و اصلاً و فرعاً».73</P> <P>32. ابن کثیر دمشقی (م 774 ه.): «وکان علیّ بن الحسین بالمدینة محترماً معظّماً».74</P> <P>33. شمس الدّین محمد بن طولون، مورّخ دمشقی (م 953 ه.): «و هو من سادات التابعین و من فقهاء و اتقیاء المدینة و فضائل زین العابدین و مناقبه اکثر من أنْ تحصی».75</P> <P>34. ابن حجر عسقلانی (م 852 ه.): «علیّ بن الحسین ثقة عابد فقیه فاضل مشهور».76</P> <P>35. ابن عماد حنبلی (م 1089 ه.): «سمّی زین العابدین لفرط عبادته و کان ورده فی الیوم و اللیلة الف رکعة الی أن مات».77</P> <P>36. خیرالدّین زرکلی: «رابع الائمة الاثنی عشر عند الامامیة و احد من کان یضرب بهم المثل فی الحلم و الورع».78</P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-12-17T15:30:22+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی حقایقی درباره مصر باستان http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2816 <CENTER><IMG style="WIDTH: 176px; HEIGHT: 203px" src="http://up.iranblog.com/images/t3908gvmmisxllxs5hi2.jpg" width=450 height=600></CENTER> <CENTER>&nbsp;</CENTER> <CENTER><FONT size=2><STRONG>حقایقی درباره مصر باستان<BR>۱ - فرعون هیچ گاه اجازه نمی‌داد تا موهایش دیده شود، فرعون اکثر اوقات تاج بر سر داشت و یا اینکه از نوعی پوشش برای موهای خود استفاده می‌کرد که ”نِمسِس” نام داشت.<BR>۲ – پپی دوم فرعون مصر، برای دور کردن حشرات موذی از خود همواره تعدادی برده عریان که بدنشان با عسل آغشته شده بود در اطراف خود داشت.<BR>۳ - مردان و زنان مصری همواره وسائل تزئینی به تن داشتند، وسائلی سبز رنگ که از مس ساخته می‌شد و یا به رنگ مشکی که از سرب ساخته شده بود، مصریان معتقد بودن این وسائل تزئینی به آن‌ها قدرت التیام بخشی می‌دهد آنها غالبا برای حفاظت از نور آفتاب از این وسائل بهره می‌برند و همچنین به عنوان تزئین و زیبای.<BR>۴ - تا قبل از رواج آنتی بیوتیک‌ها در قرن بیستم، پزشکان بومی ‌از مواد غذایی کپک زده و یا خاک برای درمان بیماران استفاده می‌کردند به عنوان مثال در مصر باستان از نان کپک زده استفاده می‌شد.<BR>۵ - کودکان در سنین کودکی هیچ گونه لباسی بر تن نداشتند، که البته درجه حرارت در مصر چنین چیزی را بی نیاز می‌کرد، مردان جوان تنها یک دامن به تن داشتن در حالی که زنان لباس‌های کامل‌تر می‌پوشیدند.<BR>۶ – ثروتمندان مصری معمولآ کلاه گیس بر سر می‌گذاشتند در حالی که مردم عادی تنها می‌توانستند موهای خود را بلند کنند که غالبآ کثیف بود</STRONG></FONT> </CENTER> text/html 2010-12-03T15:33:11+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی ..:: شاهکار کشورهلند: رز رنگین کمان ::.. http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2815 <TABLE border=0 width="100%" align=center> <TBODY> <TR> <TD> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگ گل رز رنگین کمان دقیقا به رنگ های رنگین کمان است. آنها توسط Peter Van de Werken ، که صاحب یک شرکت گل در جنوب هلند است طراحی شده اند. این گل های رز رنگین کمان واقعی هستند. ساقه این گل های ویژه را در حالی که رشد می کنند در رنگ مخصوصی قرار می دهند ، که در نتیجه آن رنگ توسط گلبرگ جذب می شود.<BR>تولید آنها آسان نیست و نیاز به کمی مهندسی دارد. گل های رنگین کمان هدیه خوبی برای جشن عروسی است.<BR>قیمت خورده فروشی 5 شاخه گل رنگین کمان 55 دلار و 2 دوجین رز رنگین کمان بالغ بره 325 دلار است. روزانه این شرکت بیش از ٢ میلیون<BR>شاخه گل به ارزش ٢ میلیون یورو از هلند به سراسر جهان ارسال می نماید و در روزهای خاص نظیر والنتاین این تعداد به بیش از ٢ برابر می رسد.؟</SPAN></SPAN></P><BR></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" href="http://rangaranggroup.com/" target=_blank alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ"><IMG title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" border=1 alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/103/02.jpg"><FONT color=#0000cc> </FONT></A></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" href="http://rangaranggroup.com/" target=_blank alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ"><FONT color=#0000cc><IMG title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" border=1 alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/103/03.jpg"> </FONT></A></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" href="http://rangaranggroup.com/" target=_blank alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ"><FONT color=#0000cc><IMG title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" border=1 alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/103/04.jpg"> </FONT></A></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A href="http://rangaranggroup.com/articles/" target=_blank border="0"><FONT color=#0000cc></FONT></A>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD align=middle><A title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" href="http://rangaranggroup.com/" target=_blank alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ"><IMG title="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" border=1 alt="www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ" src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/103/05.jpg"><FONT color=#0000cc> </FONT></A></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-12-02T19:33:33+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی چطور ریه هایمان را سالم نگه داریم؟ http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2814 <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" id=AutoNumber26 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%"> <TBODY> <TR> <TD width="100%"> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD width="100%"><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma> <TABLE class=forumline border=0 cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD class=row1> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>ریه ها کارهای فوق العاده ای برای شما انجام می دهند. داشتن ریه هایی سالم، میزان بالایی اکسیژن برای خونتان فراهم می کند و باعث می شود بتوانید کار کنید، فعالیت کنید و به خوبی زندگی کنید. همچنین دی اکسید کربن و سایر گازهای زائد که بدن به آنها نیازی ندارد را خارج می کند. برای سالم نگه داشتن ریه هایتان کارهای زیادی می توانید انجام دهید:</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> <BR>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 6pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><IMG src="http://salijoon.ws/mail/890910/134589425.jpg"><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>1.</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>اگر سیگار می کشید، برای ترک آن اقدام کنید.</FONT></SPAN></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma><FONT color=#ff0000> </FONT>و اگر سیگار نمی کشید، به هیچ وجه شروع نکنید. سیگار کشیدن یکی از دلایل اصلی اکثر بیماری های جدی ریه مثل سرطان ریه و بیماری مزمن انسداد ریه </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Tahoma>(COPD)</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma> می باشد. کشیدن سیگار، پیپ و سایر دخانیات حاوی بیش از 4000 ماده شیمیایی مضر است—که 50 مورد آن از عوامل ایجادکننده سرطان شناخته شده اند. حتی اگر سالهاست سیگار می کشید، هیچوقت برای ترک آن دیر نیست. البته ترک کردن سیگار کار ساده ای نیست اما منابع و مراکز بسیار زیادی برای کمک به ترک آن وجود دارد.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>2.</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>از قرار گرفتن در معرض افراد سیگاری خودداری کنید.</FONT></SPAN></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma> دود سیگار خوردن ترکیبی پیچیده از موادشیمیایی است که با سوختن دخانیات تولید می شود. این هم درست مثل سیگار موجب بروز بیماری های مختلف و مرگ می شود. دو سوم دود سیگار توسط فردی که سیگار را می کشد استنشاق نمی شود، بلکه در فضای اطراف او پراکنده می شود. </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>در اینجا به چند نکته برای جلوگیری از دود سیگار اشاره می کنیم:</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>اجازه ندهید در خانه تان، ماشینتان، و محل کارتان کسی سیگار بکشد.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>در ماشین، محل کار و خانه علامت "سیگار نکشید" نصب کنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>از بیزنس ها و فعالیت هایی که به دور از سیگار است استقبال کنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>نگذارید فرزندانتان هم در اطراف افراد سیگاری باشند.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>3.</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>دستهایتان را مداوم با آب و صابون بشوئید.</FONT></SPAN></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma> برآورد می شود که دست ها تقریباً 80 درصد از عفونت ها و بیماری های ریوی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا را پخش می کنند. می توانید با آشنایی با نحوه و زمان شستشوی دست ها، احتمال بروز این بیماری ها را درخودتان کاهش دهید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>نحوه صحیح شستشوی دست ها را به فرزندانتان آموزش دهید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>اطلاعات مربوط به شستشوی دست ها را در محل کارتان منتقل کنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>از مصرف صابون ها و شوینده های آنتی باکتریال خودداری کنید چون مصرف اینها ممکن است مقاومت دربرابر آنتی بیوتیک ایجاد کند.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>در صورت در دسترس نبودن صابون و آب، از مواد ضدعفونی کننده دست الکل دار استفاده کنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>4.</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>مراقب آلودگی هوا باشید و برای تمیز نگه داشتن آن به سهم خود اقدام کنید.</FONT></SPAN></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma> آلودگی هوا چه در داخل و چه خارج از خانه می تواند موجب مشکلات سلامتی مخصوصاً برای افرادیکه دار بیماری های ریوی هستند شود. آلودگی هوا موجب اذیت شدن، ملتهب شدن و تخریب بافت های ریه می شود. حتی سطح پایین آلودگی هوا هم می تواند مشکلاتی را برای سلامتی افراد ایجاد کند. کودکان، افراد سالخورده و آنها که مبتلا به بیماری های مزمن هستند بیشتر در معرض بیماری های ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. پس درمواقع آلوده بودن هوا سعی کنید در خانه بمانید و بیرون نروید. کارهای زیادی برای تمیز نگه داشتن هوای داخل و خارج از خانه وجود دارد که در زیر به چند مورد آن اشاره می کنیم:</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>خارج خانه:</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>هیچوقت اتومبیل را در حالت ساکن روشن نگه ندارید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>از حشره کش ها و سایر موادشیمیایی در حیاط خانه استفاده نکنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 55.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>o</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>از قوانین مربوط به ارتقاء کیفیت هوا تبعیت کنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>داخل خانه:</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></FONT></P> <UL style="MARGIN-TOP: 0in" type=circle> <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>رطوبت داخل خانه را کنترل کنید. بعنوان مثال، از در حمام و آشپزخانه از فن های اگزاست استفاده کنید تا رطوبت را به بیرون هدایت کند. سطح رطوبت داخل را بین 30 تا 50 نگه دارید.</FONT></SPAN> </P> <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>وسایل گرمایش خانه را به طور منظم چک کنید. وسایل اصلی مثل پمپ گرمایش و دستگاه تهویه مرکزی را به طور منظم توسط متخصص بررسی و نظافت کنید.</FONT></SPAN> </P> <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>سطوح را تمیز نگه دارید. سطوح مرطوب مثل وان حمام، زیردوشی و کانترهای آشپزخانه را تمیز و خشک نگه دارید.</FONT></SPAN> </P> <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>گرد و غبار را کنترل کنید. گرد و غباری که روی مبل ها و وسایل خانه می نشیند را مرتب تمیز کنید. سعی کنید ملحفه ها را با آب داغ (حداقل 5/54 درجه سنتیگراد یا 130 درجه فارنهایت) شستشو دهید تا میکروبهای ریز آن از بین بروند. فرش و موکت را هم مرتب تمیز کنید.</FONT></SPAN> </P> <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>هوا را تهویه کنید. حتماً هر روز مقدار کافی هوای تازه و تمیز وارد خانه کنید. موقع تمیز کردن خانه، نقاشی کردن آن یا وصل کردن موکت های جدید یا انجام سایر کارهای خانه پنجره ها را باز بگذارید.</FONT></SPAN> </P></LI></UL> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 19.35pt 6pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>5.</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"><FONT size=2 face=Tahoma>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma>در محل کار خود را از خطرات مربوط به سلامت ریه دور کنید.</FONT></SPAN></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma> افرادیکه در کارهای خاص مثل ساخت و ساز و معدن کار می کنند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های ریوی مثل سرطان ریه، آسم و </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Tahoma>COPD</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Tahoma> می باشند. اگر زمان زیادی را در اطراف گرد و خاک، پنبه نسوز یا موادشیمیایی سپری کنید از لباس های محافظ که شامل ماسک گاز می شود استفاده کرده و هوای محل کارتان را تهویه کنید.</FONT></SPAN><FONT size=2 face=Tahoma> </FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-12-01T20:15:40+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی اس ام اس آشتی و منت کشی http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2813 <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>اس ام اس آشتی و منت کشی</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=Tahoma><A href="http://www.farspatogh.com/" rel=nofollow target=_blank><FONT color=#336600><IMG class=aligncenter title="پاتوق سرگرمی – &#10;FarsPatogh.Com" border=0 alt=" پاتوق سرگرمی – FarsPatogh.Com" src="http://farsmagazine.com/wp-content/uploads/s4kzho51bt7bzzks9e98.jpg" width=300 height=200></FONT></A></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>بوسه ام را می گذارم پشت در<BR>قهرکردی , قهرکردم , سر به سر<BR>تو بیا , در را تماما باز کن<BR>هر چه میخواهی برایم ناز کن<BR>من غرورم را شکستم , داشتی ؟<BR>آمدم , حالا تو با من آشتی ؟</FONT></P> <P><SPAN id=more-7849></SPAN></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>چی میشد تو هم منو دوستم میداشتی نا زنین<BR>جای گریه رو لبام خنده می کاشتی نازنین<BR>حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم<BR>طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نا زنین</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>به خاطر یافتن مقصر,</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>زندگی ات را تلخ و سیاه نکن.</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>بگذار آن چه در پایان یک عشق به جای میماند</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>خاطرات خوش باشد با من آشتی کن تا دنیا با من آشتی کند</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>قهر مکن ای فرشته روی دلارا<BR>ناز مکن ای بنفشه موی فریبا<BR>طعنه و دشنام تلخ اینهمه شیرین<BR>چهره پر از خشم و قهر اینهمه زیبا<BR>ناز تورا میکشم به دیده منت<BR>سر به رهت مینهم به عجز و تمنا</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>همیشه رفتن بهترین نیست<BR>گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست<BR>چه قهر باشیم چه آشتی<BR>اصل درست این است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جای دارند</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی<BR>به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی<BR>دلم پر از گلایه ها تنم اسیر درد و خون<BR>ولی تو قهر با دلم برای لحظه ای مکن</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم * بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>چنین گفت زرتشت:…عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار. از تنفر متنفر باش، به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>از تو به یک حرف ناروا نکشم دست<BR>وز سر راه تو دلربا نکشم پا<BR>عاشق زیباییم اسیر محبت<BR>هر دو به چشمان دلفریب تو پیدا</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>یه روزی گله کردم من از عالم مستی<BR>تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی<BR>من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید<BR>تو قهر کردی قهرت مصیبت شدو بارید<BR>پشیمون و خستم اگه عهدی شکستم<BR>آخه مست تو هستم اگه مجرم و مستم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>مهم نیست کی مقصر است<BR>باور کن مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است<BR>در پایان زندگی خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا خوب بهم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهر آمیز یک عمر را در چند ثانیه بگوییم پس نازنین بیا آشتی کنیم با مهر</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>دوستی را دوست، معنی می دهد</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>قهر هم با دوست، معنی می دهد</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>قهری او هم نشان دوستی است …</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>جنس من از آهن و از سنگ نیست<BR>من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست<BR>حال دل از من نمیپرسی چرا<BR>حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>منو ببخش تنهام نزار ، برای آخرین بار</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>تنهام نزار ، بی من نرو ، نگو خدانگهدار</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم ، اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود .</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>برام بمون ، بهونه باش برای دل سپرد/نزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>منو بخشیدی و من چشمامو بستم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>منو ببخش ، منو ببخش …..</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم<BR>می سوزم و خاموشم تو خودم اشک می ریزم….<BR>منو ببخش اگه خیلی بهت بدی کردم …</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش/بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان/اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم بلکه تو لایق ارامش هستی من ارامش تو رو حتی به ارامش خودم نیز ترجیح میدم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش<BR>توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma><STRONG>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#336600 face=Tahoma>اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم<BR>هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم<BR>هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره<BR>هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره</FONT></P></DIV> text/html 2010-12-01T19:40:21+01:00 behtarinweb.mihanblog.com حسین شورگشتی پک جدید و زیبای اس ام اس های عاشقانه http://behtarinweb.mihanblog.com/post/2812 <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>پک جدید و زیبای اس ام اس های عاشقانه</FONT></P> <DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma><IMG class=aligncenter title="پک جدید و&#10; زیبای اس ام اس های عاشقانه | www.FarsPatogh.Com" alt=" عکس پک جدید و زیبای اس ام اس های عاشقانه" src="http://www.upload.farspatogh.com/images/58878188098467031697.jpg" width=398 height=249></FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>بمان با من که من بی تو صدایی خسته در بادم / در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم / بلور اشک های من همان آغازییست / مرور خاطرات من عجب تکرار زیباییست</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT><SPAN id=more-7627></SPAN></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>خدایا هر که با من آشنا شد دو روزی دیدو زود از من جدا شد / نمیدانم از اول بی وفا بود و یا نازش کشیدم بی وفا شد</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>تاج من بر سرم نیست، تاج من در قلب من جای دارد، تاجی که به ندرت پادشاهی از آن بهره داده اند، تاج من، عشق توست که بر دل دارم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>تو را دوست دارم مثل عبادتم، تو را دوست دارم مثل سعادتم، تو را دوست دارم تا آخرین نفس</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>گفتی که دنیا پر از غم دوست داری / پس مطمین هستم مرا هم دوست داری / گفتی نمیخواهی ببارم عشق / اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>زندگی زندون عشقه ما به اون دل باختیم / خوبی هاشو ما ندیدیم با بدیهاش ساختیم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>با تو همه دنیا میشه بهشت، با تو هزار قصه میشه نوشت، ولی افسوس نمیگذاره سرنوشت</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>هر سال تو را غرق صفا میخواهم / هر روز تو را کام روا میخواهم / از بهر تو و هر که تو را دارد دوست / آرامش خاطر از خدا میخواهم</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>-</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#663300 face=Tahoma>هنوز در به در کوچه های خاطره ام / هنوز اسم تو مانده به گوشه حنجره ام / هنوز مثل نخستین نگاه عاشق تو / در انحصار غم عشق در محاصره ام</FONT></P></DIV>